Preaload Image
markovic

др Драган Д. Марковић

редовни професор

катедра за пољопривредно машинство
кабинет: 413; 26/1
мејл адреса: dmarkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 306; 358; директан 3302-306

термини за пријем студената
уторак 13-15, четвртак 10-12

предмети
Завршни предмет – Машине и опрема за производњу и прераду хране
Завршни предмет – Сушење и хигротермички процеси
Истраживање, оптимизација и пројектовање трактора, погонских и самоходних пољопривредних машина
Машине и опрема за производњу и прераду хране
Оптимизација и пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Пројектовање постројења и процесних и енергетских система
Специјалне технике и технологије процеса сушења
Сушење и хигротермички процеси
Технологије прераде пољопривредних производа
Трактори и самоходне пољопривредне машине
Управљање безбедношћу и квалитетом хране
истраживачка област
Пољопривредно машинство; Пројектовање и конструисање самоходних, погонских и прикључних пољопривредних машина; Технолошко-технички системи пољопривредних машина; Аутоматизација пољопривредних машина и опреме; Испитивање пољопривредних машина и опреме; Експлоатација и одржавање пољоприврених машина и опреме; Системи за дораду и прераду пољопривредних производа.

образовање, стручна спрема
Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1982. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, Др 1991.

публикације, признања, награде
Уџбеник Транспорт у пољопривреди, објављених 153 стручних и научних радова, 80 пројеката, елабората и студија (25 реализовано у пракси), 10 патената (4 у серијској производњи), руководилац 24 пројеката (13 стратешких и иновационих Министарства за науку и технологију), 22 пројеката директно аплицирано у привреди, GRAND PRIX за проналаске „ПРОНАЛАЗАШТВО–БЕОГРАД 2007“.

чланства у научним и стручним организацијама
Aкадемија инжењерских наука Србије, Инжењерска комора Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Друштво америчких машинских инжењера ASME, Југословенско научно друштва за пољопривредну технику, Југословенско друштво за погонске машине, тракторе и одржавање, Друштво за пољопривредну технику Србије.

Other Members